Zápisy ze schůzí FK

Zápis ze schůze FK Kerhartice dne 9.2.2012

Přitomni: Hanus, Beyerová, Singer, Váně, Pirkl M., Pirkl V., Beyer, Teplý, Bubeníček
Omluveni: Hanusová, Fišar

1. Kontrola úkolů:

a/ výroba slalomových tyčí – trvá                                               zodp. Fišar

b/ rozšíření střídaček – jaro 2012 – trvá                                    zodp. Hanus, Beyer

c/ pokračovat v přihláškách do FAČR                                       zodp. vedoucí družstev

Ostatní body splněny.

 2. Podána žádost o pokácení stromů na hřišti

 3. Opsat vítěze ze dvou žákovských pohárů

    / rok + vítěz/                                                                             zodp. Váně, Hanus

 4. Sehnat staré kroniky                                                               zodp. Váně, Hanus

 5. Sportovní ples

    připravit návrh plakátů – termín 24.2.2012                         zodp. Váně

 6. Připravit výkaz o hospodaření za rok 2011                          zodp. Bubeníček

 7. Připravit daňové přiznání za rok 2011                                  zodp. Bubeníček

 8. Nechat podepsat přestupní lístek D.Martince                      zodp. vedoucí družstva

 9. Sehnat r.č. D.Martince                                                            zodp. Hanus

 Příští schůze dne 24.2.2012 v 17,15 hod.

 Zapsal: Bubeníček Z.

 

Zápis ze schůze FK Kerhartice dne 27.1.2012

Přítomni: Hanus, Beyer, Hanusová, Singer, Váně, Fišar, Teplý, Bubeníček

Omluveni: Beyerová, Pirkl M., Pirkl V., Kačer

 1.  Kontrola úkolů:

 a/ výroba slalomových tyčí – trvá                                                    zodp. Fišar

 b/ rozšíření střídaček – jaro 2012 – trvá                                         zodp. Hanus, Beyer

 c/dokončit jednání na MěÚ ohledně pokácení stromů-trvá          zodp. Bubeníček

 d/ dokončit účetnictví za rok 2011 – trvá                                        zodp. Beyerová

 2. Sportovní ples

    – vypracovat smlouvu o hmotné odpovědnosti na šatnu pro B.Bauerovou           zodp. Bubeníček

– připravit oznámení o konání Sportovního plesu                                              zodp.  Bubeníček

 3. pokračovat v přihláškách do FAČR                                           zodp. vedoucí družstev

 4. připravit zprávu FO pro VH Sokola                                           zodp. Bubeníček

 5. Nechat podepsat přihlášky do FAČR zákonným  zástupcům žáků      zodp. Singer

 6. Poslat rozlosování A + B mužstev jaro 2012 K.Hanusovi         zodp. Bubeníček

 7. Odeslat žádost o změnu začátku utkání dne 27.5.2012  ze Sokolem Libchavy B    zodp. Bubeníček

 Další schůze ve čtvrtek 9.2.2012 od 17,15 hod.

Zapsal: Bubeníček Z.

 

Zápis ze schůze FK Kerhartice dne 13.1.2012

Přítomni: Hanus, Beyer, Singer, Váně, Pirkl V., Pirkl M., Fišar, Teplý, Bubeníček

Omluveni: Hanusová, Beyerová, Kačer

 1. Kontrola úkolů

a/ výroba slalomových tyčí – trvá                                          zodp. Fišar

b/ rozšíření střídaček – jaro 2012 – trvá                               zodp. Hanus, Beyer

c/ dokončit jednání na MěÚ ohledně pokácení stromů       zodp. Bubeníček

 2. Zrušena veřejná zabíjačka

 3. Připravit podklady pro členství v FAČR                         zodp. vedoucí mužstev

    Podklady předat Z. Bubeníčkovi

 4. Zadat text do Ústeckých novin ohledně plesu                 zodp. Bubeníček

 5. Projednat zapůjčení rozmetadla na hnojivo                   zodp. Bubeníček

 6. Jednat o posunutí začátku utkání B-mužstva kolidujících se zápasy A-mužstva      zodp. Bubeníček

 7. Sportovní ples

    – 16.3.2012

–  vstupné 80,-Kč při předprodeji  100,- v den konání

–  plakáty – návrh zajistí Váně

–  tisk – Beyer

–   výlep – Kačer

–  tombola –  provedeno rozdělení jednotlivých sponzorů

 8. Objednat tabuli na střídání                                             zodp. Bubeníček

 9. Dokončit účetnictví za rok 2011                                      zodp. Beyerová

 Zapsal: Bubeníček Z.                

Zápis ze schůze FK Kerhartice dne 15.9.2011

Přítomni: Hanus, Hanusová, Beyer, Beyerová, Váně, Singer, Fišar, Pirkl V., Bubeníček

Omluveni: Teplý, Kačer, Pirkl M.

1.Kontrola úkolů:

a/ výroba slalomových tyčí –trvá                                               zodp. Fišar

b/oprava dresů                                                                             zodp. Bubeníček

c/rozšíření střídaček – trvá                                                         zodp. Hanus, Beyer

Ostatní body splněny.

2.Připravit Prohlášení o zdrav. způsobilosti pro muže            zodp.Bubeníček

3.První kolo Českého poháru 28.9.2011 /středa/, čas bude upřesněn !!!!!!!

4.Zábava – Metaxa – 15.10.2011 – hl.pořadatel – Hana Hanusová

   Povolení                                                                                    zodp.Bubeníček

5.Výjezdní zasedání výboru – předběžný termín – 4.-6.2011

    Finanční zajištění                                                                   zodp. Hanus

Zapsal: Bubeníček Z.

 

Zápis ze schůze FK Kerhartice

Přítomni: Hanus, Fišar, Beyerová, Hanusová, Beyer, Váně, Singer, Pirkl V., Bubeníček

Omluveni: Kačer, Teplý, Pirkl M.

1.Kontrola úkolů:

a/výroba slalomových tyčí – trvá                                   zodp. Fišar

b/oprava dresů –trvá – projednat s M.Skalickou        zodp. Fišar

c/zprovoznění rozhlasové kabiny – trvá                       zodp. Hanus

d/rozšíření střídaček – trvá                                            zodp. Beyer, Hanus

Ostatní úkoly splněny.

2. Odeslán k přeregistraci reg. průkaz Františka Adamce

3. Rozdělení dresů: A-mužstvo: žluto-modré, červeno-černé

                                        B-mužstvo: modré, oranžovo-černé

4. Objednat 2x nosiče lahví + lahve                              zodp. Bubeníček

5. První trénink žáků – středa 7.9.2011 od 15,30 hod.

    Tréninky v intervalu – středa-pátek vždy od 15,30 hod.

6. Připravit pro žáky Prohlášení o zdravotní způsobilosti  zodp.Bubeníček

7.Zkontrolovat podepsání Prohlášení o zdravotní způsobilosti u všech hráčů A + B mužstva           zodp.Pirkl M., Hanusová H.

Zapsal: Bubeníček Zdeněk

 

Zápis ze schůze FK Kerhartice

Přítomni: Hanus, Fišar, Hanusová, Pirkl V., Pirkl M., Singer, Beyer, Bubeníček

Omluveni: Beyerová, Kačer, Teplý, Váně

1.  Kontrola úkolů

a/výroba slalomových tyčí – trvá                                                 zodp. Fišar

b/oprava dresů – trvá                                                                    zodp. Váně

c/dokončit zprovoznění rozhlasové kabiny – trvá                      zodp. Hanus

d/rozšíření střídaček –trvá                                                            zodp. Beyer, Hanus

Ostatní body splněny.

2. Dokončit hostování Jana Beneše                                               zodp. Bubeníček

3. Objednat 16 párů štulpen                                                           zodp. Bubeníček

4. Vypracovat podklady pro úhradu cestovného do Boříkovic    zodp. Bubeníček

5. Provést úhradu cestovného do Boříkovic                                  zodp. Beyerová

6. Schváleno hostování Zdeňka Pirkla do Řečan

Zapsal: Zdeněk Bubeníček

 

Zápis ze schůze FK Kerhartice dne 5.8.2011

Přítomni: Hanus,Beyerová,Hanusová,Beyer,​Singer,Váně,Fišar,Bubeníček
Omluveni:Kačer,Teplý,Pirkl M.,Pirkl V.

1. Kontrola úkolů

a/výroba slalomových tyčí – trvá zodp. Fišar 

b/oprava dresů – trvá zodp. Váně

c/dkončit zprovoznění rozhlasové kabiny – trvá zodp. Hanus

d/zakoupit míče vel. 3 – trvá zodp. Bubeníček

e/nové tyče na rohové praporky – trvá zodp. Fišar. Beyer

Ostatní body splněny.

2. Projednat hostování Vojtěcha Procházky a Jana Beneše                 zodp.Bubeníček

3. Zakoupit vápno             zodp. Hanus

4. Zakoupit kytky na turnaj               zodp. Fišar, Hanus

5.  Nesouhlas se změnou zápasu Němčice – Kerhartice B na základě pozdě zaslané hlášenky. Dopis na OFS odeslán.

6. Zahájit rozšíření střídaček                     zodp. Hanus, Beyer

7. Odeslat na OFS soupisku A-mužstva            zodp. Bubeníček

Zapsal: Bubeníček Zdeněk