Příspěvky

Upozorňujeme všechny hráče na nutnost úhrady příspěvků.

Příspěvky se skládají ze sokolských známek, příspěvěk pro FAČR a

příspěvek na praní dresů.

Výberčí – Jenda Belas

Dorostenci (věk do 18 let včetně) 1100 Kč

Chlapi s odpracovanými brigádami 1300 Kč

Chlapi bez brigád 1700 Kč