Znalostní kvízy

Znalostní kvízy

Pro zmírnění „absťáku“ po fotbale jsme pro Vás připravili sérii znalostních kvízů

vztahujících se k našemu klubu.

 

Každý kvíz se bude vyhodnocovat samostatně, vylosovaný výherce obdrží drobné

předměty s logem našeho klubu.

 

Celkový vítěz (odpoví správně na největší počet otázek) obdrží věcnou cenu a možnost

zahájit jarní sezónu slavnostním výkopem. 

 

Pravidla:

  • Správné odpovědi zasílejte na e-mail uvedený na stránkách
  • Soutěže se může zúčastnit každý (vyjma tvůrce kvízů)
  • Každý e-mail musí být podepsán tak, aby bylo prokazatelné, kdo odpovídá.
  • Každý účastník může odpovídat pouze jednou (z každé e-mailové adresy může přijít pouze jeden e-mail)
  • Losování výherců proběhne nezávislou osobou
  • Ze soutěže budou vyloučeni všichni, kteří jakýmkoliv způsobem zveřejní výsledky v době platnosti kvízu.